ОЕРМЗ, ПрАТ

Одеський експериментальний ремонтно-механічний завод